ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

20.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 20.24

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01321,4558.9713.9813.982020-04-13 14:33:33
เขตฯ 02212,6810.0015.7715.772020-04-13 14:35:14
เขตฯ 0318,8950.0011.2411.242020-04-13 14:37:27
เขตฯ 04220,7560.009.649.642020-04-13 14:16:48
เขตฯ 05321,3830.0014.0314.032020-04-13 14:21:06
เขตฯ 06734,27116.7920.4320.432020-04-13 14:40:15
เขตฯ 07516,78333.6729.7929.792020-04-13 14:42:25
เขตฯ 08420,6319.1119.3919.392020-04-30 12:51:22
เขตฯ 09424,20615.7216.5216.522020-04-13 14:44:27
เขตฯ 10517,08233.1829.2729.272020-04-13 14:48:03
เขตฯ 11422,99025.1917.4017.402020-04-13 14:24:24
เขตฯ 121130,78638.3235.7335.732020-04-13 15:05:18
เขตฯ 13002020-04-14 13:27:19
 51251,919    20.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>