ตัวชี้วัดที่ 001: อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Map

อัตราต่อแสนประชากร

23.1

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 17.00 <= 17.00 <= 17.00 <= 17.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 23.1

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 17.00)Q2 (<= 17.00)Q3 (<= 17.00)Q4 (<= 17.00)FilesLast update
เขตฯ 011041,95423.848.9718.6419.1923.842020-10-09 11:17:46
เขตฯ 02825,38431.520.0015.7737.3331.522020-10-09 10:34:22
เขตฯ 03318,59016.140.0011.2414.6916.142020-10-09 10:34:05
เขตฯ 04442,7089.370.009.649.569.372020-10-09 10:18:28
เขตฯ 051143,64325.200.0014.0324.7825.202020-10-09 10:37:08
เขตฯ 062069,81128.6516.7923.3432.8328.652020-10-09 11:13:19
เขตฯ 07934,16326.3433.6729.7923.9526.342020-10-09 10:27:43
เขตฯ 08841,67619.209.1119.3916.4719.202020-10-09 10:43:02
เขตฯ 091049,49420.2015.7220.6616.5720.202020-10-09 11:30:09
เขตฯ 10734,84920.0933.1829.2723.5620.092020-10-09 10:28:51
เขตฯ 11646,05013.0325.1917.4014.6513.032020-10-09 10:40:15
เขตฯ 122262,49535.2038.3242.2334.5935.202020-10-09 11:36:44
เขตฯ 13002020-04-14 13:27:19
 118510,81723.10      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-09 11:36:44
Update: สงขลา

by วรรณชนก

2020-10-09 11:30:09
Update: สุรินทร์

by วรรณชนก

2020-10-09 11:17:46
Update: ลำพูน

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:19
Update: จันทบุรี

by วรรณชนก

2020-10-09 11:13:09
Update: ระยอง

by วรรณชนก

log