ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0177912020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021071162020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0340462020-02-24 10:54:21
เขตฯ 042222802020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0559732020-02-24 10:54:21
เขตฯ 068497100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0740492020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0875812020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0933422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1045502020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1137562020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1267802020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13971412020-02-24 10:54:21
 9831,202  100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนของผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนของผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

log