ตัวชี้วัดที่ 026.2: ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

41.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 41.74

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01746,043265,62335.6035.602020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02429,054216,55050.4750.472020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03385,770170,37144.1644.162020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04535,350183,69434.3134.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05598,505256,59542.8742.872020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06525,277183,23034.8834.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07419,987200,76547.8047.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08422,673207,57849.1149.112020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09581,042268,16446.1546.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10348,085181,49852.1452.142020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11419,962161,94838.5638.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12443,455148,07333.3933.392020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 5,855,2032,444,089 41.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ควบคุมระดับ ความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log