ตัวชี้วัดที่ 023.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

79.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 79.56

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01109404339.4544.9560.5576.1576.152020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0248262243.7562.5093.75100.00100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0356202439.2966.0778.5778.5778.572020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0479322734.1851.9072.1574.6874.682020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0568302848.5361.7676.4785.2985.292020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0679362551.9053.1654.4377.2277.222020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0781263456.7958.0262.9674.0774.072020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0893373134.4146.2458.0673.1273.122020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0991334732.9763.7478.0287.9187.912020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1074312344.5950.0063.5172.9772.972020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1184314630.9542.8647.6291.6791.672020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1283352346.9948.1954.2269.8869.882020-10-19 15:03:49
เขตฯ 131410392.8692.8692.8692.8692.862020-10-19 15:03:49
 959387376    79.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 20 4.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:49
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:49
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log