ตัวชี้วัดที่ 023.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

79.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 79.56

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01109404376.1539.4544.9560.5576.152020-10-19 15:03:49
เขตฯ 02482622100.0043.7562.5093.75100.002020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0356202478.5739.2966.0778.5778.572020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0479322774.6834.1851.9072.1574.682020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0568302885.2948.5361.7676.4785.292020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0679362577.2251.9053.1654.4377.222020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0781263474.0756.7958.0262.9674.072020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0893373173.1234.4146.2458.0673.122020-10-19 15:03:49
เขตฯ 0991334787.9132.9763.7478.0287.912020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1074312372.9744.5950.0063.5172.972020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1184314691.6730.9542.8647.6291.672020-10-19 15:03:49
เขตฯ 1283352369.8846.9948.1954.2269.882020-10-19 15:03:49
เขตฯ 131410392.8692.8692.8692.8692.862020-10-19 15:03:49
 95938737679.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดี (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 3.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 20 4.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:49
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:49
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:49
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:49
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-10-19 15:03:49
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log