ตัวชี้วัดที่ 087: กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - = 0.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (= 0.00)FilesLast update
เขตฯ 01-
เขตฯ 02-
เขตฯ 03-
เขตฯ 042020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05-
เขตฯ 06-
เขตฯ 07-
เขตฯ 08-
เขตฯ 09-
เขตฯ 10-
เขตฯ 11-
เขตฯ 12-
เขตฯ 13-
     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร
สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย = ปรึกษาหารือ และตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีการจ่ายเงิน และอัตราการจ่าย ให้สำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกลไกการจ่าย (Payment mechanism)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log