ตัวชี้วัดที่ 082: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

44.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 20.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 44.44

จำนวนที่ผ่าน

4 44.44%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 55.56%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 20.00)FilesLast update
นนทบุรี11100.00100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี11100.00100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี11100.00100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี11100.00100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี100.002020-02-24 10:54:21
นนทบุรี100.002020-02-24 10:54:21
ปทุมธานี---
พระนครศรีอยุธยา---
อ่างทอง---
ลพบุรี---
สิงห์บุรี---
สระบุรี---
นครนายก---
 9444.44   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด (ส่วนราชการ)

B = จำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (ส่วนราชการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ชิตชนินทร์

log