ตัวชี้วัดที่ 059: ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 >= 55.00 >= 55.00 >= 55.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 55.00)Q2 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 55.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018,2428,8702020-02-24 10:54:21
เขตฯ 022,4153,1652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 033,8124,5622020-02-24 10:54:21
เขตฯ 049369832020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0525,26729,6082020-02-24 10:54:21
เขตฯ 067,0248,7642020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0724,50223,9872020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0810,21015,2382020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0988,49192,2102020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1016,12516,4982020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1111,98514,1842020-02-24 10:54:21
เขตฯ 125,8646,2632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 204,873224,332           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว)

B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ธานี มูลประดับ

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ธานี มูลประดับ

log