ตัวชี้วัดที่ 078: ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

89.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.37

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 016,5516,3062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 026,9875,7272020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0313,99412,6492020-02-24 10:54:21
เขตฯ 049,3259,2272020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0519,32818,0462020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0611,30910,00389.3789.372020-02-24 10:54:21
เขตฯ 073,4863,2442020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0815,97015,3292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0980,55676,5762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1012,34011,4632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1132,55130,3632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1210,3789,3652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 222,775208,29889.37      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ครอบครัว)

B = จำนวนครอบครัวเป้าหมาย (ครอบครัว)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ธานี

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ธานี

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ธานี

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ธานี

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ธานี

log