ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

86.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 82.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.03

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 82.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01314,069269,63985.8585.852020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02183,148157,83286.1886.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03145,232124,75585.9085.902020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04205,629170,78983.0683.062020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05232,571198,04785.1685.162020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06201,519166,73582.7482.742020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07195,594175,06089.5089.502020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08209,139183,76287.8787.872020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09232,156201,80586.9386.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10161,784145,55489.9789.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11166,023142,25385.6885.682020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12176,009148,16084.1884.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 2,422,8732,084,391 86.03      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 82.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log