ตัวชี้วัดที่ 024: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

65.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.00 >= 60.00 >= 75.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.79

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 0.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 018650.0075.0075.0075.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 025360.0060.0060.0060.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 035420.0080.0080.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 048662.5075.0075.002020-10-19 15:03:44
เขตฯ 0588100.00100.00100.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 068612.5037.5075.0075.002020-10-19 15:03:44
เขตฯ 074375.0075.0075.0075.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 087114.2914.2914.292020-10-19 15:03:45
เขตฯ 094375.0075.0075.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 105360.0060.0060.002020-10-19 15:03:45
เขตฯ 117314.2942.8642.862020-10-19 15:03:45
เขตฯ 127457.1457.1457.142020-10-19 15:03:45
เขตฯ 13002020-10-19 15:03:52
 7650    65.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ (จังหวัด)

B = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 90 ของจังหวัด ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:52
Update: กรุงเทพมหานคร

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: บุรีรัมย์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: สุรินทร์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: ศรีสะเกษ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:45
Update: อุบลราชธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log