ตัวชี้วัดที่ 076: อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

-1.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ -1.47

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 5.00)FilesLast update
เขตฯ 01-----
เขตฯ 02-----
เขตฯ 03-----
เขตฯ 04-----
เขตฯ 05-----
เขตฯ 06-----
เขตฯ 07-----
เขตฯ 08-----
เขตฯ 09-----
เขตฯ 10-----
เขตฯ 11-----
เขตฯ 12-----
เขตฯ 13-----
 0000-1.47   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนข้าราชการที่สูญเสียเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คน)

B = จำนวนข้าราชการทั้งหมดเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (คน)

C = จำนวนข้าราชการที่สูญเสียปีปัจจุบัน (คน)

D = จำนวนข้าราชการทั้งหมดปีปัจจุบัน (คน)

สูตรคำนวณ ((A/B)*100)-((C/D)*100)
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงจากอัตราสูญเสียเดิมในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log