ตัวชี้วัดที่ 005.1: เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

34.7

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 34.7

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 015911,82432.4032.402020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0247392351.2551.252020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0314647031.0631.062020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0411453521.3121.312020-02-24 10:54:21
เขตฯ 052671,03425.8225.822020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0617470624.6524.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0735970251.1451.142020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0815772521.6621.662020-02-24 10:54:21
เขตฯ 092481,09522.6522.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1037687443.0243.022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1119293920.4520.452020-02-24 10:54:21
เขตฯ 123911,17033.4233.422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 131,0932,20449.5949.592020-02-24 10:54:21
 4,58113,20134.70   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by เศรษฐา

log