ตัวชี้วัดที่ 070: จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 11

จำนวนที่ผ่าน

1 7.69%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 92.31%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01-0.00-
เขตฯ 02-0.00-
เขตฯ 03-0.00-
เขตฯ 041111.0011.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05-0.00-
เขตฯ 06-0.00-
เขตฯ 07-0.00-
เขตฯ 08-0.00-
เขตฯ 09-0.00-
เขตฯ 10-0.00-
เขตฯ 11-0.00-
เขตฯ 12-0.00-
เขตฯ 13-0.00-
 1111.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 10 เรื่องต่อปี (งานวิจัย)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 10 เรื่อง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by กรุณา

log