ตัวชี้วัดที่ 061: ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

33.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 33.33

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 01432020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02322020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05102020-02-24 10:54:21
เขตฯ 065233.3333.332020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10322020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 251533.33   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผลรวมหน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นพัฒนา (ขั้นพื้นฐาน) ขึ้นไป (หน่วยบริการ)

B = จำนวนรวมของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (24 แห่ง) (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 25
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: ตราด

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: สระแก้ว

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: หนองคาย

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: นครพนม

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: มุกดาหาร

by วรินทร

log