ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

94.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.87

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 01968891.6791.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 02454088.8988.892020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03383592.1192.112020-02-24 10:54:29
เขตฯ 04594881.3681.362020-02-24 10:54:29
เขตฯ 053261190.63190.632020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06625791.9491.942020-02-24 10:54:29
เขตฯ 076363100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 087676100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 09797493.6793.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 106565100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 11514282.3582.352020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12755472.0072.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 74170394.87   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่มีค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ) (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ทั้งหมด ใน จังหวัด/ เขตสุขภาพ ที่มีการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

log