ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก เขตฯ 08

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

48.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.50 >= 49.00 >= 49.50 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 48.89

จำนวนที่ผ่าน

2 28.57%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 71.43%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 48.50)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 49.50)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
บึงกาฬ691217.3917.392020-02-24 10:54:29
หนองบัวลำภู8933.373.372020-02-24 10:54:29
อุดรธานี2138238.5038.502020-02-24 10:54:29
เลย1284837.5037.502020-02-24 10:54:29
หนองคาย746486.4986.492020-02-24 10:54:29
สกลนคร1718348.5448.542020-02-24 10:54:29
นครพนม15414795.4595.452020-02-24 10:54:29
 89843948.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log