ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

40.07

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.50 >= 49.00 >= 49.50 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 40.07

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 48.50)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 49.50)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
นนทบุรี801012.5012.502020-02-24 10:54:29
ปทุมธานี805872.5072.502020-02-24 10:54:29
พระนครศรีอยุธยา2126028.3028.302020-02-24 10:54:29
อ่างทอง763850.0050.002020-02-24 10:54:29
ลพบุรี1352115.5615.562020-02-24 10:54:29
สิงห์บุรี473370.2170.212020-02-24 10:54:29
สระบุรี1308666.1566.152020-02-24 10:54:29
นครนายก562137.5037.502020-02-24 10:54:29
 81632740.07      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log