ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

52.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.50 >= 49.00 >= 49.50 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.45

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 48.50)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 49.50)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 011,26739631.2531.252020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0270530843.6943.692020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0359129449.7549.752020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0481632740.0740.072020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0592938541.4441.442020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0680545356.2756.272020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0784250559.9859.982020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0889843948.8948.892020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0997871573.1173.112020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1086670581.4181.412020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1174741155.0255.022020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1287947654.1554.152020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 10,3235,41452.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก (หน่วยบริการ)

B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ (หน่วยบริการ)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log