ตัวชี้วัดที่ 045: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

14.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 28.00 <= 28.00 <= 28.00 <= 28.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 14.37

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 28.00)Q2 (<= 28.00)Q3 (<= 28.00)Q4 (<= 28.00)FilesLast update
เขตฯ 015,572,1741,6552020-02-24 10:54:21
เขตฯ 023,454,9248942020-02-24 10:54:21
เขตฯ 033,010,2299212020-02-24 10:54:21
เขตฯ 045,255,3472,0022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,133,1551,6102020-02-24 10:54:21
เขตฯ 065,919,9091,72914.371.806.6511.3214.372020-02-24 10:54:21
เขตฯ 075,067,7501,0072020-02-24 10:54:21
เขตฯ 085,528,2319762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 096,763,3331,2442020-02-24 10:54:21
เขตฯ 104,597,8848632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 114,392,2401,4662020-02-24 10:54:21
เขตฯ 124,900,2011,3892020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 59,595,37715,75614.37      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25) (คน)

B = จำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 28
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log