ตัวชี้วัดที่ 004: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

49.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 48.00 >= 49.00 >= 50.00 >= 51.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.19

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 48.00)Q2 (>= 49.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 51.00)FilesLast update
เขตฯ 01390,58500181,8880046.5746.1946.572020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02251,16400116,4070046.3545.7946.352020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03208,14000100,8520048.4548.3348.452020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04274,17300138,8750050.6550.1950.6550.652020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05442,19200222,0930050.2349.4850.232020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06427,17200251,3650051.4350.0851.432020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07404,39700207,0500051.2051.0051.202020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08454,87800246,60516,880049.2648.6149.262020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09511,96200264,4920051.6651.2651.6651.662020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10425,83000196,8290046.2244.4746.222020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11330,88500166,4710050.3149.8650.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12549,62800259,0390047.1346.2347.1347.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-------
 4,671,006002,351,96616,880049.19      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

B = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (เซนติเมตร)

C = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (เซนติเมตร)

D = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

E = จำนวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

F = จำนวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 51.00
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log