ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

37.6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

ร้อยละ 37.6

จำนวนที่ผ่าน

2 11.11%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

16 88.89%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 10.00)FilesLast update
นนทบุรี660.000.002020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
นนทบุรี6433.3333.332020-02-24 10:54:29
ปทุมธานี11372.7372.732020-02-24 10:54:29
พระนครศรีอยุธยา482352.0852.082020-02-24 10:54:29
อ่างทอง11827.2727.272020-02-24 10:54:29
ลพบุรี10190.0090.002020-02-24 10:54:29
สิงห์บุรี13930.7730.772020-02-24 10:54:29
สระบุรี805630.0030.002020-02-24 10:54:29
นครนายก35-66.67-66.672020-02-24 10:54:29
 24215137.60   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log