ตัวชี้วัดที่ 037: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

-28.57

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 10.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ -28.57

จำนวนที่ผ่าน

4 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 10.00)FilesLast update
เชียงใหม่57-40.00-40.002020-02-24 10:54:29
ลำพูน012020-02-24 10:54:29
ลำปาง13-200.00-200.002020-02-24 10:54:29
แพร่002020-02-24 10:54:29
น่าน14-300.00-300.002020-02-24 10:54:29
พะเยา8625.0025.002020-02-24 10:54:29
เชียงราย4325.0025.002020-02-24 10:54:29
แม่ฮ่องสอน23-50.00-50.002020-02-24 10:54:29
 2127-28.57   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log