ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

74.76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 74.76

จำนวนที่ผ่าน

7 58.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

5 41.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01296,556077.692020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02167,793076.382020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03143,493080.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04519,108052.262020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05227,717078.992020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06188,699080.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07183,266084.912020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08199,676082.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09222,814084.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10155,899086.072020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11164,596069.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12168,518081.202020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 2,638,135074.76   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปีที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปี ที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมาประเมิน CVD Risk ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ยกเว้น รหัส E10. - E14. ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเว้นรหัส I11.0, I11.9, I13.0,I13.1,I13.2 ,I13.9 และ รหัส I10 – I15 ร่วมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ 80%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log