ตัวชี้วัดที่ 029: จำนวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

67.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 80.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 67.11

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 018562.5037.5062.502020-02-24 10:54:21
เขตฯ 025480.0040.0080.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0355100.0040.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0488100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0588100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 068675.0050.0075.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 074125.0025.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 087114.2914.292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0944100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 105120.0020.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 117114.2914.292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1277100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 765167.11     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: ขอนแก่น

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: มหาสารคาม

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: ร้อยเอ็ด

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: กาฬสินธุ์

by ธนพล

2020-02-24 10:54:29
Update: เชียงใหม่

by วราภรณ์

log