ตัวชี้วัดที่ 022: ร้อยละของประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

74.71

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 74.71

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 01--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0426119574.7174.712020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06--2021-09-09 16:01:08
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08---
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13--2020-02-24 10:54:21
 26119574.71   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (คน)

B = จำนวนผู้บริโภคที่สำรวจทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สระบุรี

by จิตธาดา

log