ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

Map

ร้อยละ

30.99

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 >= 30.00 >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 30.99

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 20.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 011,61711,44314.1314.132024-04-04 15:36:34
เขตฯ 021,2934,93026.2326.232024-04-04 15:43:34
เขตฯ 036001,89431.6831.682024-04-04 15:43:11
เขตฯ 047996,02813.2513.252024-04-04 15:14:04
เขตฯ 054952,86317.2917.292024-04-04 15:47:29
เขตฯ 061,3619,32514.6014.602024-04-04 15:14:31
เขตฯ 075125,4829.349.342024-04-04 15:29:40
เขตฯ 081,2875,52023.3223.322024-04-04 15:53:04
เขตฯ 091,5516,17625.1125.112024-04-04 15:26:09
เขตฯ 106076,3039.639.632024-04-04 15:30:47
เขตฯ 115576,9548.018.012024-04-04 15:50:03
เขตฯ 126975,04613.8113.812024-04-04 15:52:18
เขตฯ 1315,83415,825100.06100.062024-04-04 15:53:43
 27,21087,78930.99     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-04 15:53:43
Update: กรุงเทพมหานคร

by ชัญญานุช

2024-04-04 15:53:04
Update: บึงกาฬ

by ชัญญานุช

2024-04-04 15:52:18
Update: นราธิวาส

by ชัญญานุช

2024-04-04 15:52:00
Update: ยะลา

by ชัญญานุช

2024-04-04 15:51:40
Update: ปัตตานี

by ชัญญานุช

log