ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

97.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 97.4

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0123,54223,06597.9797.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0215,45015,11897.8597.852020-02-24 10:47:11
เขตฯ 035,9615,73396.1896.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0438,19637,57298.3798.372020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0511,42711,17197.7697.762020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0613,72213,37097.4397.432020-02-24 10:47:11
เขตฯ 071,9611,83293.4293.422020-02-24 10:47:11
เขตฯ 089,8769,49796.1696.162020-02-24 10:47:11
เขตฯ 096,3536,12596.4196.412020-02-24 10:47:11
เขตฯ 109,0248,85598.1398.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 116,3986,04794.5194.512020-02-24 10:47:11
เขตฯ 124,4364,15293.6093.602020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-02020-02-24 10:47:11
 146,346142,53797.40   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: ปราจีนบุรี

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: ฉะเชิงเทรา

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: ตราด

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: จันทบุรี

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: ระยอง

by ทรงพล

log