ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 11

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

9.48

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 11

อัตราต่อพันประชากร 9.48

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 22 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
นครศรีธรรมราช46,60081939,26949841,3662209.8014.2014.149.807.372024-05-21 00:11:20
กระบี่17,12438115,26519716,08912017.1024.4322.5017.1012.862024-05-21 00:11:20
พังงา8,5311758,121838,5473912.1813.1515.0312.189.162024-05-21 00:11:20
ภูเก็ต13,42420810,7937211,8116015.6917.3122.0315.6911.802024-05-22 00:11:20
สุราษฎร์ธานี34,23973927,29247628,41220912.1117.0716.4612.119.102024-05-21 00:11:21
ระนอง5,7611384,656674,7263918.2726.7724.6618.2713.742024-05-22 00:11:21
ชุมพร14,75043913,05125713,01410616.3724.1620.2116.3712.312024-05-22 00:11:21
 140,4292,899118,4471,650123,9657939.48      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log