ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 10

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

10.13

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 10

อัตราต่อพันประชากร 10.13

จำนวนที่ผ่าน

5 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
ศรีสะเกษ43,83582737,61465737,04633713.0719.1317.2613.079.832024-05-26 00:11:08
อุบลราชธานี59,1811,30152,77249349,88921513.4920.5717.4513.4910.142024-05-26 00:11:09
ยโสธร29,44254426,10032625,12615011.7523.7916.7211.758.832024-05-26 00:11:09
อำนาจเจริญ11,04122610,23117610,1086410.0214.1312.9510.027.532024-05-26 00:11:09
มุกดาหาร10,8232509,8531789,95211319.3127.7522.1019.3114.522024-05-26 00:11:13
 154,3223,148136,5701,830132,12187910.13      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log