ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

14.53

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อพันประชากร 14.53

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
ราชบุรี25,08060922,03236621,99121218.7428.4524.7318.7414.092024-05-26 00:11:18
กาญจนบุรี26,03867121,24734322,05126025.0334.1732.7225.0318.822024-05-26 00:11:18
สุพรรณบุรี47,5801,11841,08471240,76137416.5528.0722.6916.5512.442024-05-26 00:11:18
นครปฐม26,11756923,29711523,2059524.0341.0833.4824.0318.072024-05-26 00:11:19
สมุทรสาคร16,29948415,17817215,30310924.8232.1928.0824.8218.662024-05-26 00:11:19
สมุทรสงคราม4,9771104,509654,562198.4917.4812.108.496.392024-05-26 00:11:19
เพชรบุรี13,64929112,17419211,9169714.6421.3319.7414.6411.002024-05-26 00:11:20
ประจวบคีรีขันธ์16,29948313,16528113,38016322.4929.0528.2222.4916.912024-05-26 00:11:20
 176,0394,335152,6862,246153,1691,32914.53      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log