ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 04

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

11.37

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 04

อัตราต่อพันประชากร 11.37

จำนวนที่ผ่าน

6 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
นนทบุรี33,47752130,62825530,67413010.5416.5813.7710.547.922024-05-26 00:11:02
ปทุมธานี35,31462331,99126831,19514813.2919.4417.4213.299.992024-05-26 00:11:03
พระนครศรีอยุธยา23,33253821,45831020,94513914.0915.5517.6814.0910.592024-05-26 00:11:03
อ่างทอง7,4411516,965966,9694813.4916.9017.3213.4910.142024-05-26 00:11:03
ลพบุรี20,58248715,35727914,76117921.0128.5926.8221.0115.792024-05-26 00:11:04
สิงห์บุรี5,477975,022574,9453313.8525.2418.3013.8510.412024-05-26 00:11:04
สระบุรี19,06045817,45728817,25815417.2922.9622.4517.2913.002024-05-26 00:11:05
นครนายก7,3282206,1991136,2288529.9047.6039.6729.9022.482024-05-26 00:11:07
 152,0113,095135,0771,666132,97591611.37      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log