ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 03

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

11.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 03

อัตราต่อพันประชากร 11.87

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
ชัยนาท8,6871567,505897,4964812.9025.0518.9912.909.702024-05-26 00:11:04
นครสวรรค์28,78265523,37836223,82720817.0624.4321.0917.0612.832024-05-26 00:11:16
อุทัยธานี9,4312478,3971318,4639625.3342.0532.1425.3319.042024-05-26 00:11:16
กำแพงเพชร21,41553718,61632618,74011211.3818.3414.2111.388.562024-05-26 00:11:16
พิจิตร14,96531411,81413811,8938316.6724.1720.5416.6712.542024-05-26 00:11:17
 83,2801,90969,7101,04670,41954711.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log