ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 02

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

12.89

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

อัตราต่อพันประชากร 12.89

จำนวนที่ผ่าน

4 80%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 20%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์12,17518210,3421149,8767513.7021.9718.9513.7010.302024-05-26 00:11:14
ตาก21,52581917,91455917,59230928.4938.8137.8428.4921.422024-05-26 00:11:16
สุโขทัย15,59634612,66521612,57610514.4420.2718.8314.4410.862024-05-26 00:11:17
พิษณุโลก23,66256520,30938819,44616714.2822.6218.5114.2810.732024-05-26 00:11:17
เพชรบูรณ์28,55658723,39839722,97619813.8919.6217.5113.8910.442024-05-26 00:11:18
 101,5142,49984,6281,67482,46685412.89      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log