ตัวชี้วัดที่ 004: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน เขตฯ 01

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

15.6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 21.00 <= 21.00 <= 21.00 <= 21.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

อัตราต่อพันประชากร 15.6

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

(ข้อมูลจาก HDC : 26 พฤษภาคม 2567 12:11)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 21.00)Q2 (<= 21.00)Q3 (<= 21.00)Q4 (<= 21.00)FilesLast update
เชียงใหม่45,4961,00033,94042932,95627719.4428.2826.9119.4414.622024-05-26 00:11:13
ลำพูน9,2531299,335428,9473415.6623.5518.7015.6611.782024-05-25 00:11:12
ลำปาง16,50217913,44412812,948819.4812.3213.029.487.132024-05-26 00:11:13
แพร่10,2241418,684598,4294213.4517.3417.3413.4510.112024-05-26 00:11:14
น่าน12,16625310,44519610,56510815.0718.4620.1415.0711.332024-05-26 00:11:14
พะเยา11,28417110,0711129,807509.2412.7812.789.246.952024-05-25 00:11:13
เชียงราย32,35266826,44842326,54823915.4623.1520.7215.4611.622024-05-25 00:11:14
แม่ฮ่องสอน9,2932917,3831797,20410224.3235.1431.5524.3218.292024-05-25 00:11:14
 146,5702,832119,7501,568117,40493315.60      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = 15-19_MOI (คน)

B = Birth_MOI (คน)

C = 15-19_HDC (คน)

D = Birth_HDC (คน)

E = จำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ (คน)

F = จำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E (คน)

สูตรคำนวณ ((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 21
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log