ตัวชี้วัดที่ 046: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 02--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 03--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 04--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 05--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 06002023-07-10 11:20:09
เขตฯ 07--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 08--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 09--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 10--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 11--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 12--2022-12-27 14:19:19
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-07-10 11:20:09
Update: สมุทรปราการ

by ธานี

log