ตัวชี้วัดที่ 046: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

37.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 37.58

จำนวนที่ผ่าน

3 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 25%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)FilesLast update
เขตฯ 01212295.4595.452023-10-12 16:16:22
เขตฯ 02402023-10-12 16:16:35
เขตฯ 03402023-10-12 16:16:43
เขตฯ 04402023-10-12 16:17:01
เขตฯ 051402023-10-12 16:17:23
เขตฯ 062811125.2325.232023-10-12 16:17:32
เขตฯ 07402023-10-12 16:17:42
เขตฯ 08802023-10-12 16:17:52
เขตฯ 09102023-10-12 16:18:02
เขตฯ 10302023-10-12 16:18:13
เขตฯ 112719313.9913.992023-10-12 16:18:20
เขตฯ 12602023-10-12 16:18:39
เขตฯ 13040.000.002023-10-12 16:11:36
 12433037.58   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-12 16:18:39
Update: สตูล

by ธานี

2023-10-12 16:18:30
Update: ปัตตานี

by ธานี

2023-10-12 16:18:20
Update: ภูเก็ต

by ธานี

2023-10-12 16:18:13
Update: อุบลราชธานี

by ธานี

2023-10-12 16:18:02
Update: นครราชสีมา

by ธานี

log