ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 12

Map

ร้อยละ

85.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 85.03

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
สงขลา8,2986,76781.5581.5586.042024-01-01 00:04:29
สตูล2,2741,98087.0787.0788.922024-01-01 00:04:29
ตรัง4,5353,24071.4471.4476.382024-01-01 00:04:29
พัทลุง3,6643,55396.9796.9797.382024-01-01 00:04:30
ปัตตานี4,1003,30780.6680.6682.852024-01-01 00:04:30
ยะลา3,9283,70794.3794.3794.912024-01-01 00:04:30
นราธิวาส4,5614,11090.1190.1191.712024-01-01 00:04:30
 31,36026,66485.03    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log