ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 08

Map

ร้อยละ

96.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 96.43

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
บึงกาฬ2,3932,32297.0397.0396.742024-01-01 00:04:31
หนองบัวลำภู1,9981,88994.5494.5494.742024-01-01 00:04:17
อุดรธานี9,0648,78196.8896.8895.592024-01-01 00:04:17
เลย3,8503,65494.9194.9194.652024-01-01 00:04:17
หนองคาย3,1063,01497.0497.0497.202024-01-01 00:04:18
สกลนคร6,7686,75399.7899.7892.182024-01-01 00:04:19
นครพนม3,7783,43891.0091.0091.242024-01-01 00:04:19
 30,95729,85196.43    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log