ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เขตฯ 02

Map

ร้อยละ

51.6

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 02

ร้อยละ 51.6

จำนวนที่ผ่าน

3 60%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 40%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
อุตรดิตถ์3,8372,69870.3270.3290.102024-01-01 00:04:21
ตาก4,3473,50080.5280.5280.472024-01-01 00:04:23
สุโขทัย3,3872,02259.7059.7076.032024-01-01 00:04:24
พิษณุโลก5,2122,17241.6741.6773.502024-01-01 00:04:24
เพชรบูรณ์5,3641,03519.3019.3031.772024-01-01 00:04:24
 22,14711,42751.60    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log