ตัวชี้วัดที่ 057.1: ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี

Map

ร้อยละ

77.62

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 25.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 77.62

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 25.00)Q4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 0136,30626,95474.2474.2478.902024-01-01 00:04:22
เขตฯ 0222,14711,42751.6051.6068.022024-01-01 00:04:24
เขตฯ 0316,68415,65193.8193.8192.622024-01-01 00:04:24
เขตฯ 0427,61619,74971.5171.5174.442024-01-01 00:04:14
เขตฯ 0530,63325,01981.6781.6783.132024-01-01 00:04:27
เขตฯ 0632,51128,04686.2786.2788.432024-01-01 00:04:14
เขตฯ 0724,32115,25162.7162.7177.862024-01-01 00:04:19
เขตฯ 0830,95729,85196.4396.4394.392024-01-01 00:04:31
เขตฯ 0937,50323,77463.3963.3968.172024-01-01 00:04:16
เขตฯ 1026,96223,08385.6185.6185.592024-01-01 00:04:20
เขตฯ 1127,95022,28579.7379.7383.752024-01-01 00:04:28
เขตฯ 1231,36026,66485.0385.0387.702024-01-01 00:04:30
เขตฯ 13---
 344,950267,75477.62    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีดิจิทัลไอดี ในจังหวัด (คน)

B = จำนวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log