ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เขตฯ 05

Map

อัตราต่อแสนประชากร

7.38

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

อัตราต่อแสนประชากร 7.38

จำนวนที่ผ่าน

5 62.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 37.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (<= 8.00)FilesLast update
ราชบุรี78840,4389.289.282023-11-09 09:15:18
กาญจนบุรี71816,6588.698.692023-11-09 09:16:00
สุพรรณบุรี63830,4857.597.592023-11-09 09:16:17
นครปฐม62910,7416.816.812023-11-09 09:16:24
สมุทรสาคร47554,6808.478.472023-11-09 09:16:57
สมุทรสงคราม15188,3827.967.962023-11-09 09:17:07
เพชรบุรี22478,7024.604.602023-11-09 09:17:29
ประจวบคีรีขันธ์23540,5844.254.252023-11-09 09:17:34
 3815,160,6707.38   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log