ตัวชี้วัดที่ 029.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

Map

อัตราต่อแสนประชากร

7.94

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 7.94

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 8.00)FilesLast update
เขตฯ 017435,522,10413.4613.462023-11-09 09:06:30
เขตฯ 023193,390,4759.419.412023-11-09 09:07:36
เขตฯ 032012,908,9156.916.912023-11-09 09:08:47
เขตฯ 043455,394,8036.406.402023-11-09 09:11:42
เขตฯ 053815,160,6707.387.382023-11-09 09:17:34
เขตฯ 065366,179,9508.678.672023-11-09 09:20:32
เขตฯ 074064,994,9868.138.132023-11-09 09:21:16
เขตฯ 084445,491,6428.098.092023-11-09 09:23:21
เขตฯ 095856,695,4288.748.742023-11-09 09:24:13
เขตฯ 103134,571,2366.856.852023-11-09 09:25:08
เขตฯ 114134,442,1139.309.302023-11-09 09:26:07
เขตฯ 122364,988,3074.734.732023-11-09 09:26:37
เขตฯ 132505,411,5034.624.622023-11-09 09:27:03
 5,17265,152,1327.94   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ()

B = B = จำนวนประชากรกลางปี 2566 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2565 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2566 ()

สูตรคำนวณ (A/B)X100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-09 09:27:03
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:37
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:27
Update: ตรัง

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:23
Update: สตูล

by นรินรัตน์

2023-11-09 09:26:18
Update: สงขลา

by นรินรัตน์

log