ตัวชี้วัดที่ 021.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)FilesLast update
เขตฯ 01000.002023-03-16 13:07:44
เขตฯ 02000.612023-03-16 13:10:30
เขตฯ 03000.352023-03-16 13:09:57
เขตฯ 04000.692023-03-16 10:13:17
เขตฯ 05000.762023-03-16 13:15:05
เขตฯ 06001.652023-03-16 10:13:54
เขตฯ 07000.642023-03-16 11:18:52
เขตฯ 08001.252023-03-16 13:28:53
เขตฯ 09002.022023-03-16 10:51:48
เขตฯ 10000.432023-03-16 11:20:42
เขตฯ 11001.112023-03-16 13:18:32
เขตฯ 12000.632023-03-16 13:28:38
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-03-16 13:28:53
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

2023-03-16 13:28:38
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2023-03-16 13:28:11
Update: ยะลา

by กิตติยาพร

2023-03-16 13:27:53
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร

2023-03-16 13:27:19
Update: พัทลุง

by กิตติยาพร

log