ตัวชี้วัดที่ 021.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

82.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 82.26

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)FilesLast update
เขตฯ 0175394879.4379.432023-10-06 14:59:43
เขตฯ 0248964675.7075.702023-10-06 15:01:53
เขตฯ 0349956688.1688.162023-10-06 15:01:34
เขตฯ 0469887779.5979.592023-10-06 15:31:00
เขตฯ 0581491588.9688.962023-10-06 15:04:32
เขตฯ 061,0661,33779.7379.732023-10-06 15:31:32
เขตฯ 071,0061,26879.3479.342023-10-06 15:32:03
เขตฯ 088021,04077.1277.122023-10-06 15:14:55
เขตฯ 091,1601,33287.0987.092023-10-06 14:52:26
เขตฯ 1079894584.4484.442023-10-06 14:57:15
เขตฯ 1173390081.4481.442023-10-06 15:11:56
เขตฯ 1268577888.0586.702023-11-30 15:50:20
เขตฯ 13---
 9,50311,55282.26   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-11-30 15:50:20
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:32:03
Update: ขอนแก่น

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:31:32
Update: ตราด

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:31:00
Update: พระนครศรีอยุธยา

by กิตติยาพร

2023-10-06 15:14:55
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร

log