ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน เขตฯ 06

Map

จำนวน

3554657

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 31000000.00 >= 33000000.00 >= 35000000.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

จำนวน 3554657

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 31000000.00)Q3 (>= 33000000.00)Q4 (>= 35000000.00)FilesLast update
สมุทรปราการ820,478820478.00646059.00646059.00820478.002023-09-20 17:24:31
ชลบุรี641,753641753.00632938.00641753.00641753.002023-09-20 17:27:52
ระยอง242,573242573.00211266.00242573.00242573.002023-09-20 17:28:02
จันทบุรี364,178364178.00342604.00364178.00364178.002023-09-20 17:28:14
ตราด189,246189246.00148652.00153920.00189246.002023-09-20 17:28:24
ฉะเชิงเทรา430,193430193.00384150.00384150.00430193.002023-09-20 17:28:34
ปราจีนบุรี426,816426816.00382569.00420173.00426816.002023-09-20 17:28:43
สระแก้ว439,420439420.00435208.00435208.00439420.002023-09-20 17:29:16
 3,554,6573554657.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-09-22 10:35:06
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-09-22 10:34:53
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-09-22 10:34:45
Update: ยะลา

by จารุณี

2023-09-22 10:34:34
Update: ปัตตานี

by จารุณี

2023-09-22 10:32:12
Update: พัทลุง

by จารุณี

log