ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน

Map

จำนวน

35640780

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 31000000.00 >= 33000000.00 >= 35000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 35640780

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 31000000.00)Q3 (>= 33000000.00)Q4 (>= 35000000.00)FilesLast update
เขตฯ 013,933,9203933920.003933920.002023-04-10 15:44:10
เขตฯ 022,011,9392011939.002011939.002023-04-10 15:47:01
เขตฯ 032,064,7872064787.002064787.002023-04-10 15:46:32
เขตฯ 042,549,9092549909.002549909.002023-04-10 15:26:27
เขตฯ 052,682,8162682816.002682816.002023-04-10 15:50:53
เขตฯ 063,183,4463183446.003183446.002023-04-10 15:26:53
เขตฯ 072,986,1132986113.002986113.002023-04-10 15:35:42
เขตฯ 083,889,9923889992.003889992.002023-04-10 15:55:48
เขตฯ 094,627,0344627034.004627034.002023-04-10 15:30:13
เขตฯ 102,372,1662372166.002372166.002023-04-10 15:40:49
เขตฯ 112,054,9082054908.002054908.002023-04-10 15:53:41
เขตฯ 123,283,7503283750.003283750.002023-04-10 15:55:32
เขตฯ 13--
 35,640,78035640780.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-10 15:55:48
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-04-10 15:55:32
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-04-10 15:55:14
Update: ยะลา

by จารุณี

2023-04-10 15:54:58
Update: พัทลุง

by จารุณี

2023-04-10 15:54:43
Update: ปัตตานี

by จารุณี

log