ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน

Map

จำนวน

38554618

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 31000000.00 >= 33000000.00 >= 35000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 38554618

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 31000000.00)Q3 (>= 33000000.00)Q4 (>= 35000000.00)FilesLast update
เขตฯ 013,970,7923970792.003933920.003934603.003970792.002023-09-20 17:35:51
เขตฯ 022,090,4522090452.002011939.002040055.002090452.002023-09-22 10:28:35
เขตฯ 032,137,1132137113.002064787.002072937.002137113.002023-09-22 10:28:25
เขตฯ 042,910,7752910775.002549909.002782106.002910775.002023-09-20 17:29:04
เขตฯ 052,686,4362686436.002682816.002574753.002686436.002023-09-22 10:29:59
เขตฯ 063,554,6573554657.003183446.003288014.003554657.002023-09-20 17:29:16
เขตฯ 073,272,7383272738.002986113.002965004.003272738.002023-09-20 17:33:07
เขตฯ 084,714,2824714282.003889992.004293261.004714282.002023-09-22 10:35:06
เขตฯ 094,969,5084969508.004627034.004790343.004969508.002023-09-20 17:30:58
เขตฯ 102,483,1102483110.002372166.002465239.002483110.002023-09-20 17:33:46
เขตฯ 112,342,2162342216.002054908.002261286.002342216.002023-09-22 10:31:24
เขตฯ 123,422,5393422539.003283750.003307619.003422539.002023-09-22 10:34:53
เขตฯ 13--
 38,554,61838554618.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-09-22 10:35:06
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2023-09-22 10:34:53
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2023-09-22 10:34:45
Update: ยะลา

by จารุณี

2023-09-22 10:34:34
Update: ปัตตานี

by จารุณี

2023-09-22 10:32:12
Update: พัทลุง

by จารุณี

log