ตัวชี้วัดที่ 003: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 ตัวชี้วัด Proxy : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

Map

ร้อยละ

50.29

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 15.00 >= 25.00 >= 35.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 50.29

จำนวนที่ผ่าน

11 84.62%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 15.38%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 15.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 35.00)FilesLast update
เขตฯ 01101855.5655.562023-04-07 14:04:49
เขตฯ 02182864.2964.292023-04-07 14:07:00
เขตฯ 03112250.0050.002023-04-07 14:09:08
เขตฯ 0421711.7611.762023-04-07 14:12:51
เขตฯ 0593129.0329.032023-04-07 14:15:32
เขตฯ 0661154.5554.552023-04-07 14:18:03
เขตฯ 0761154.5554.552023-04-07 14:20:06
เขตฯ 0882138.1038.102023-04-07 14:22:28
เขตฯ 09122157.1457.142023-04-07 14:23:24
เขตฯ 1041723.5323.532023-04-07 14:36:35
เขตฯ 11182766.6766.672023-04-07 14:37:44
เขตฯ 12155825.8625.862023-04-07 14:39:00
เขตฯ 13576883.8283.822023-04-07 15:06:53
 17635050.29     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบตามเกณฑ์แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการซ้ำอีกครั้งด้วย DSPM (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 35
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-04-07 15:06:53
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-04-07 14:39:00
Update: นราธิวาส

by นรินรัตน์

2023-04-07 14:38:49
Update: ยะลา

by นรินรัตน์

2023-04-07 14:38:40
Update: ปัตตานี

by นรินรัตน์

2023-04-07 14:38:27
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

log