ตัวชี้วัดที่ 003: เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 ตัวชี้วัด Proxy : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

Map

ร้อยละ

42.71

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 15.00 >= 25.00 >= 35.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 42.71

จำนวนที่ผ่าน

7 53.85%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 46.15%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 15.00)Q3 (>= 25.00)Q4 (>= 35.00)FilesLast update
เขตฯ 014315028.6755.5633.7528.672023-10-10 10:21:39
เขตฯ 028618047.7864.2948.5747.782023-10-10 10:23:38
เขตฯ 037619339.3850.0049.0239.382023-10-10 10:27:34
เขตฯ 043913030.0011.7635.2130.002023-10-10 10:35:26
เขตฯ 054716628.3129.0327.4728.312023-10-10 10:38:41
เขตฯ 06278531.7654.5533.3331.762023-10-10 10:41:12
เขตฯ 07265547.2754.5542.5047.272023-10-10 10:42:54
เขตฯ 08309830.6138.1029.8230.612023-10-10 10:45:49
เขตฯ 098417248.8457.1443.0048.842023-10-10 10:47:36
เขตฯ 109022440.1823.5343.8040.182023-10-10 10:49:05
เขตฯ 119517354.9166.6753.8554.912023-10-10 10:51:01
เขตฯ 127530224.8325.8625.4124.832023-10-10 10:52:32
เขตฯ 1320824086.6783.8286.8686.672023-10-10 10:52:49
 9262,16842.71     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (คน)

B = จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นครบตามเกณฑ์แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการซ้ำอีกครั้งด้วย DSPM (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 35
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2023-10-10 10:52:49
Update: กรุงเทพมหานคร

by นรินรัตน์

2023-10-10 10:52:32
Update: นราธิวาส

by นรินรัตน์

2023-10-10 10:52:15
Update: ยะลา

by นรินรัตน์

2023-10-10 10:52:03
Update: ปัตตานี

by นรินรัตน์

2023-10-10 10:51:53
Update: พัทลุง

by นรินรัตน์

log