ตัวชี้วัดที่ 068: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

Map

ร้อยละ

64.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 70.00 >= 75.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 64.47

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 70.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 018675.00100.00100.00100.0075.002022-10-11 15:23:56
เขตฯ 025360.00100.00100.00100.0060.002022-10-11 15:24:21
เขตฯ 035480.00100.00100.00100.0080.002022-10-11 15:24:18
เขตฯ 048562.50100.00100.00100.0062.502022-10-11 15:22:15
เขตฯ 058450.00100.00100.00100.0050.002022-10-11 15:24:51
เขตฯ 068562.50100.0087.5087.5062.502022-10-11 15:22:18
เขตฯ 074375.00100.00100.00100.0075.002022-10-11 15:23:16
เขตฯ 087571.43100.00100.00100.0071.432022-10-11 15:25:43
เขตฯ 094250.00100.0075.0075.0050.002022-10-11 15:22:41
เขตฯ 105480.00100.00100.00100.0080.002022-10-11 15:23:25
เขตฯ 117228.57100.00100.0085.7128.572022-10-11 15:25:13
เขตฯ 127685.71100.00100.00100.0085.712022-10-11 15:25:38
เขตฯ 13---
 764964.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-11 15:25:43
Update: บึงกาฬ

by ณภาภัช

2022-10-11 15:25:38
Update: นราธิวาส

by ณภาภัช

2022-10-11 15:25:35
Update: ยะลา

by ณภาภัช

2022-10-11 15:25:31
Update: ปัตตานี

by ณภาภัช

2022-10-11 15:25:27
Update: พัทลุง

by ณภาภัช

log