ตัวชี้วัดที่ 057: ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01902022-07-08 09:50:48
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05902022-07-08 09:52:04
เขตฯ 061202022-07-08 09:53:25
เขตฯ 07---
เขตฯ 08402022-07-08 09:54:21
เขตฯ 09302022-07-08 09:54:47
เขตฯ 10---
เขตฯ 111002022-07-08 10:04:58
เขตฯ 12302022-07-08 10:02:20
เขตฯ 13---
 500        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ หมายเหตุ : มีศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนา (แห่ง)

B = จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-08 10:04:58
Update: นครศรีธรรมราช

by ธานี มูลประดับ

2022-07-08 10:02:20
Update: สงขลา

by ธานี มูลประดับ

2022-07-08 10:02:03
Update: ปัตตานี

by ธานี มูลประดับ

2022-07-08 10:01:40
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี มูลประดับ

2022-07-08 10:01:27
Update: ภูเก็ต

by ธานี มูลประดับ

log