ตัวชี้วัดที่ 040: ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus

Map

ร้อยละ

59.64

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 40.00 >= 50.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 59.64

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 016,51112,09253.8561.4553.852022-10-20 10:38:42
เขตฯ 023,3065,97355.3559.0755.352022-10-20 10:38:56
เขตฯ 032,5864,89752.8159.3452.812022-10-20 10:39:04
เขตฯ 047,22110,15171.1476.3471.142022-10-20 10:39:14
เขตฯ 055,0058,22960.8268.6060.822022-10-20 10:39:43
เขตฯ 065,72010,39355.0463.6255.042022-10-20 10:39:53
เขตฯ 077,76111,57267.0778.0267.072022-10-20 10:40:02
เขตฯ 085,7328,64066.3483.5066.342022-10-20 10:40:12
เขตฯ 098,72613,51464.5774.8064.572022-10-20 10:40:24
เขตฯ 104,5477,71458.9466.8558.942022-10-20 10:40:33
เขตฯ 113,8387,50551.1459.1251.142022-10-20 10:40:43
เขตฯ 123,8167,92948.1356.0848.132022-10-20 10:40:58
เขตฯ 13--2022-01-31 10:55:19
 64,769108,60959.64      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการเบิกจ่ายผ่านระบบ e−Claim ในช่วงเวลาเดียวกัน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 10:40:58
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-20 10:40:43
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:40:33
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:40:24
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-20 10:40:12
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log